Lid worden SOM

De Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM) behartigt de belangen van het gebouwde erfgoed ondergebracht bij maatschappelijk georiënteerde organisaties voor monumentenzorg. De leden van SOM zijn gericht op stadsherstel, restauratie en/of herbestemming van ‘reddeloze’ monumenten. Als geen andere koepelorganisatie kennen de leden van de  SOM de praktijk van het restaureren en herbestemmen van monumenten.

De aangesloten leden vormen al bijna vijftig jaar een hecht verbond waarin kennis wordt uitgewisseld en belangen collectief worden behartigd.  In het verleden is daar de speciale fiscale ‘Stadsherstelregeling’ een voorbeeld van. De sfeer onder de leden kenmerkt zich door onderlinge openheid en solidariteit, professionaliteit en deskundigheid. Al vele decennia weten de leden elkaar te vinden en te ondersteunen in elkaars belangen en bedrijfsvoering.

Twee keer per jaar vindt er een ledenbijeenkomst plaats waarin – naast de algemene vergadering – de specifieke onderwerpen en aanpak van problemen voor  de leden centraal staan. Buiten deze bijeenkomsten weten de leden elkaar veelal ook goed te vinden voor bilateraal contact.

Als lid van SOM heeft uw organisatie de mogelijkheid specifieke belangen en vragen in te brengen. De contributie wordt bepaald door de hoogte van het vermogen. Het bestuur heeft hiertoe een staffel opgesteld. Hoe minder monumenten in bezit, hoe lager de bijdrage. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dit mede om ook kleinere monumentenbezitters of ‘doorstroom’ organisaties een stem te geven binnen de vereniging.

Maatschappelijke vennootschappen en organisaties gericht op monumentenzorg die monumenten (tijdelijk) bezitten, restaureren en herbestemmen kunnen lid worden. Als u interesse heeft om lid te worden van SOM, kunt u contact opnemen met Irene Agterkamp (bestuursondersteuning SOM). Zie contactpagina.

SOM