Op 29 juni bracht een bestuurlijke delegatie een bezoek aan Groningen. De Stichting Oude Groninger Kerken, lid van de SOM, verzorgde de ontvangst bij de kerk van Garmerwolde. Patty Wagemaker, directeur van de stichting Oude Groninger Kerken, heette de bestuurlijke delegatie van SOM welkom in het restaurant dat een aantal jaren geleden is gerealiseerd bij de kerk.

De uit de 13e eeuw afkomstige kerk heeft een ingrijpende restauratie en herbestemming achter de rug en wordt op dit moment als Schoolkerk bestempeld. Deze Schoolkerk wordt voornamelijk gebruikt voor educatieve doeleinden. Met de interactieve voorstelling “Feest! In Oost en West” is in de toren een mooi educatief project ontstaan. Leerlingen maken daar kennis met tradities van feesten over de hele wereld, met name die van het christendom en de islam. Op een ontdekkingstocht door de eeuwenoude toren komen verschillende feesten aan bod. Lees meer 

Het bestuur van SOM kreeg een presentatie van Christiaan Velvis, een van de bouwkundigen van de stichting, over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting bezit momenteel 101 kerken, heeft 6000 donateurs en honderden vrijwilligers die lokaal actief zijn voor de verschillende kerken. Op het bureau is er iemand werkzaam op het gebied van vrijwilligersbeleid.

De doelstelling van Groninger Kerken is het in stand houden van historische, rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor. De stichting streeft ernaar om bij herbestemming de zichtbaarheid van het oorspronkelijk gebruik in stand te houden. Veel kerken in bezit van de stichting stammen uit de 12e of 13e eeuw. De ontkerkelijking in Groningen begon eerder dan in andere gebieden in Nederland.

Tijdens het bezoek is ook gesproken over de mogelijkheid en onmogelijkheid om kerken duurzaam te maken. Naast deze problematiek vraagt ook de verdroging van de bodem door klimaatverandering steeds meer aandacht van de stichting. Daarnaast is er de problematiek van aardbevingsschade. 90% van de 60 kerken in het aardbevingsgebied heeft aardbevingsschade, variërend van kleine scheuren tot kerken die verstevigd moeten worden. Lees meer

De stichting verkrijgt vooral middelen uit subsidies (SIM en provinciale regelingen), fondsenwerving en legaten. In principe zijn alle gebouwen die overgaan naar de stichting in redelijke conditie. De stichting verwerft voornamelijk rijksmonumentale PKN-kerken, hoewel ze ook een synagoge, Doopsgezinde kerk en Molukse kerk bezitten. Katholieke kerken worden niet verworven vanwege de eisen die de Katholieke kerk stelt.

In principe zorgt elke kerk zelf voor de exploitatie van het gebouw, wat mogelijk wordt gemaakt doordat er geen leningen zijn die moeten worden terugbetaald. De stichting Oude Groninger Kerken heeft de POM-status en werkt altijd met geclusterd onderhoud. Jaarlijks wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan een aantal kerken tegelijk. Zowel interne bouwkundigen als externe inspecteurs beoordelen regelmatig de kerken om de behoefte aan zowel groot als klein onderhoud te bepalen. Bij inspecties en onderhoud heeft men een voorkeur voor regionale bedrijven met ervaring in het werken aan monumenten. De richtlijnen van de stichting ERM worden gevolgd. Lees meer

Nadat de bestuursdelegatie alle trappen in de toren had beklommen, namen ze afscheid van Patty Wagemakers en Christiaan Velvis.

Synagoge

Na het bezoek aan de Schoolkerk werd de synagoge aan de Folkingestraat (1906) in de stad Groningen bezocht. De rondleiding was in deskundige handen van de directeur, Geert Volders. De synagoge is een Rijksmonument en heeft een onlosmakelijke band met het verhaal van de vernietiging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in nazi-Duitsland. Vóór de oorlog was er een bloeiende geloofsgemeenschap van meer dan 2500 mensen, maar na de oorlog veranderde dat drastisch. De teruggekeerde overlevenden van de vernietigingskampen getuigen over de redenen waarom de geloofsgemeenschap gemarginaliseerd is geraakt. Tegenwoordig bezoeken nog ongeveer zestig Joodse mensen regelmatig deze synagoge. Lees meer 

Naast de exposities biedt de synagoge genoeg om te zien en te ontdekken, zodat een hele dag daar doorbrengen geen enkele moeite kost. Lees meer

Akerk

De Akerk is een grote, lichte kerk waar elke expositie goed tot zijn recht komt en waar de oorspronkelijke functie van het gebouw nog goed zichtbaar is. De ontvangst en rondleiding werd verzorgd door Marius Breukink. Vorig jaar mocht de kerk meer dan 35.000 betalende bezoekers verwelkomen. Lees meer 
Het bestuur zag een expositie over de slavernij. Een wandkleed gemaakt door diverse vrijwilligers dat verhaalt over het slavernijverleden van Groningen, was niet alleen groot maar ook indrukwekkend.