Voorzitter
Mevrouw S. (Suzan) te Brake

p/a  Wijnhuisfonds
Zaadmarkt 88
7201 DE Zutphen
0575 757 031
suzan.tebrake@wijnhuisfonds.nl
directeur Wijnhuisfonds

Secretaris
De heer N. (Niels) van der Vlist

p/a CrooswijksesingeL 50 M
3034 CJ Rotterdam
010-2400999
nvdv@stadsherstel-Rotterdam.ml
Functie: Directeur Stadsherstel Rotterdam

Penningmeester
De heer B.J. (Barend Jan) Schrieken

p/a Bergstraat 53
7411 ES Deventer
0570-600282
BJ.Schrieken@nvbergkwartier.nl
Functie: Directeur NV Bergkwartier Deventer (Maatschappij tot Stadsherstel)

Bestuurslid
Mevrouw L.E.L. (Lilian) Kusters

p/a Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag
070 – 324 85 35
kusters@stadshersteldenhaag.nl
Functie: Directeur-bestuurder Stadsherstel Den Haag

Bestuursondersteuning
Iacom: Mevrouw I. (Irene) Agterkamp
06-29112645 / info@som-monumenten.nl

Belangenbehartiging
Erfgoedadvies Endedijk: De heer L. (Leo) Endedijk
06-51991550 / som@som-monumenten.nl