Op 19 juni 2024 bezochten de leden van SOM het hofje De Armen de Poth in Amersfoort voor de algemene vergadering. In de groene sfeervolle beslotenheid van dit prachtige hofje (ontstaan rond 1525) waren er veel ontwikkelingen om over ’bij te praten’.

Behalve het formele aspect van deze vergadering, het afleggen van verantwoording over de financiën en het gevoerde beleid in 2023, heeft het bestuur meer inhoudelijke kwesties toegelicht waar SOM bij betrokken is. Onze belangenbehartiger Leo Endedijk lichtte o.a. de stand van zaken toe over de nieuwe Wet Betaalbare Huur en het WoningWaarderingsstelsel (WWS). Er is veel werk verricht om een aantal uitzonderingen voor monumenten in het stelsel opgenomen te krijgen.

Er was tijdens de vergadering ook een uitgebreide toelichting over de heugelijke samenwerking met de VriendenLoterij en de oprichting van het StadsherstelFonds door de bijdrage van 1 miljoen euro. Ook was er aandacht voor de diverse duurzaamheidssubsidies, financiering van de monumentenzorg, de introductie van Donatus als nieuw lid en ons aanstaande Jubileumfeest op 22 november aanstaande.

Last but no least: na de lunch was er een mooie stadswandeling door historisch Amersfoort onder leiding van Inge Vos van de Amersfoortse gidsen. Hierbij werd een bezoek gebracht aan de recent gerestaureerde katoendrukkerij in De Volmolen. Een bijzondere herbestemming die teruggaat naar de oorspronkelijke functie. Nathalie Cassee bedrukt textiel met natuurlijke verfstoffen, geeft workshops en heeft een klein winkeltje van eigen creaties. Het bestuur en aanwezigen leden van  SOM sloten daarna de dag af met de Erfgoedbarbecue bij Nederland Monumentenland.