Namens Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM), Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), Landelijk Hofjesberaad (LHB), Vereniging Bewoond Bewaard (BB) en Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) is er recent een brief verstuurd naar de Eerste Kamer.

De brief is gericht aan de  (leden van de) commissie Binnenlandse Zaken (BZK) van de Eerste Kamer, alsmede de minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Cultuur, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

Op dinsdagmiddag 14 mei behandelde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer de procedure rond de behandeling van de Wet Betaalbare Huur en aanverwante regelingen in de senaat. Wet en Algemene Maatregelen van Bestuur zijn eind april door de Tweede Kamer aanvaard, met een aantal voor ons belangrijke amendementen. Twee gelden nadrukkelijk voor leden van SOM: voor rijksmonumenten vervalt de 50 punten opslag in het woningwaarderingsstelsel en deze wordt vervangen door een huurprijstoeslag van 35% na een aangenomen amendement van D66. Een amendement van Groen Links-PvdA voorziet in extra aftrek van WWS-punten voor panden met energielabel E, F of G. Monumenten zijn hiervan weliswaar uitgezonderd, maar dat geldt niet voor panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Veel aangesloten organisaties hebben dergelijke panden in eigendom.

Verzoek SOM

In de brief wordt de Eerste Kamer verzocht:
1. De huurtoeslag in de WWS voor rijksmonumenten van 35% te vervangen door 50% voor sociale huren (tot 137 WWS-punten), 40% voor middenhuren (van 137 tot 186 WWS-punten) en 30% voor de vrije sector (187-237 WWS-punten);
2. De vrijstelling van aftrek van WWS-punten bij energielabels E, F en G ook toe te passen bij woningen in Beschermde Stads- en Dorpsgezichten.

Download de brief met behulp van de volgende LINK.

Onderzoeken VPRC

SOM heeft het verzoek in de brief  laten onderbouwen door een onderzoek van VPRC. Download het onderzoek met behulp van de volgende LINK.

Voordat het Wetvoorstel in de Tweede Kamer werd behandeld op 25 april 2024 voerde VPRC al eerder in opdracht van BZK een onderzoek uit naar de effecten van de nieuwe wet- en regelgeving op de portefeuilles van een viertal monumentenorganisaties. Dit in samenspraak met SOM, Landelijk Hofjesberaad en de vier betrokken monumentenorganisaties. Download dit eerdere onderzoek met behulp van de volgende LINK.