Het rijksmonument aan Hogewoerd 132 van Diogenes Leiden stamt uit 1661 en heeft gedurende eeuwen al veel verschillende bestemmingen gehad.  Onlangs is er gestart met de restauratie door het weghalen van plafondbeplatingen en voorzetwanden. Daarbij zijn bijzondere vondsten gedaan.

De kamerhuurders die het pand recent verlieten hebben waarschijnlijk  geen idee gehad van de historische vondsten die er in het pand zijn gedaan. Twee van die vondsten zijn 18e eeuws stucwerk in Louis Seize-stijl en een verstopte kelderruimte.  Na de restauratie en isolatie van het monument zullen twee eigentijdse appartementen ontstaan. Aan de buitenkant van het monument zal weinig veranderen. Tijdens de Open Monumentendagen van 2023 was het pand geopend voor publiek. Ook dit jaar zal dat het geval zijn. De verwachting is dat de restauratie dan halverwege is en dat maakt het extra bijzonder voor bezoekers.

Financiering NRF

Dit project is mogelijk gemaakt door een financiering van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) aan stichting Diogenes Leiden. Het NRF is een door de rijksoverheid gesteunde organisatie die leningen met een lage rente verstrekt voor de restauratie en de verduurzaming van monumenten. Voordat zo’n lening wordt toegekend, is er eerst een onderzoek naar de vraag welk deel van de projectkosten betrekking heeft op de restauratie, de instandhouding en de verduurzaming van het monument. De andere aspecten van het project, waaronder het bewoonbaar maken en inrichten van het pand, kan Diogenes uit eigen middelen financieren.

De relatief gunstige voorwaarden van NRF nemen niet weg dat het hier om een zeer kostbare operatie gaat. Stichting Diogenes zet zich met een deskundig onbezoldigd bestuur in voor dit soort lastige opgaven om erfgoed te behouden.Stichting Diogenes houdt zich aanbevolen voor suggesties voor extra fondswerving om het herstel van het 18e eeuwse stucwerk te restaureren! Lees meer 

Lees hier meer over de achtergrond van Stichting Diogenes