Jubilerende SOM ontving op 14 maart 2024 een bijdrage van 1 miljoen euro van de VriendenLoterij voor de oprichting van StadsherstelFonds.

In 2024 bestaat SOM 50 jaar. De leden van SOM houden zich al jarenlang bezig met het restaureren en ontwikkelen van erfgoed, vooral in historische binnensteden. Het bijzondere jubileum wordt extra kracht bijgezet door de VriendenLoterij. Met een bijdrage van € 1 miljoen van de VriendenLoterij wordt er een StadsherstelFonds opgericht om leden te helpen erfgoed te blijven redden en beleefbaar te maken.

Meteen al in 2024 worden vijf te restaureren jubileumpanden met een publieksfunctie in het centrum van de belangstelling gezet en hun restauratie financieel mogelijk gemaakt. Het betreft een regentenhuis in Amsterdam welke later werd gebruikt als bank en nu een Muziekhuis wordt, de herbestemming van de Noorse Zeemanskerk in Rotterdam tot Cultuurhuis en trouwlocatie, de verbouwing van de Grote Kerk te Vlaardingen tot stadsbibliotheek, de openstelling van de schuilkapel in De Wildeman te Zutphen en de restauratie van koetshuis Sion in Rijswijk.
Suzan te Brake, voorzitter SOM is bijzonder blij met de gulle gift “De bijdrage van de VriendenLoterij is een groot compliment voor het harde werk van alle Stadsherstel-organisaties door de jaren heen. Fantastisch! Daarnaast stimuleert en motiveert dit onze leden, welke allemaal als maatschappelijke verhuurders van monumentaal vastgoed actief zijn, om erfgoed te blijven ontwikkelen en open te stellen voor publiek” Lilian Kusters, bestuurslid van SOM, vult aan: “VriendenLoterij bedankt! Jullie bewijzen wederom de erfgoedloterij van ons land te zijn! We zorgen ervoor dat de bijdrage van iedereen die een lot kocht, terecht komt in het herstel van erfgoed en iedereen ervan kan genieten.”

Jonne Arnoldussen, managing director VriendenLoterij: “Het is fantastisch dat we dankzij onze deelnemers kunnen bijdragen aan het behoud van ons Nederlands erfgoed. We kijken uit naar prachtig gerestaureerde panden, verspreid over Nederland, waar het grote publiek van kan genieten.”

143,5 miljoen euro voor cultuur, welzijn en sport
De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij de 1,3 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2023 opgeteld een bedrag van 143,5 miljoen euro schenken aan 60 culturele partners en ruim 3.700 goede doelen, clubs en verenigingen.

Afbeelding boven: Van links naar rechts: Lilian Kusters, directeur Stadsherstel Den Haag en bestuurslid SOM; Suzan te Brake, directeur Stichting Wijnhuisfonds en voorzitter SOM; Quirine van Gendt, officemanager Stadsherstel Den Haag. Foto door Jurgen Jacob Lodder

Persbericht bijdrage VriendenLoterij aan SOM