Hoe verwerven de Stadsherstellen monumenten? Dat gebeurt op verschillende manieren. Stadsherstel Amsterdam stuit soms zelf op historisch waardevolle panden waarbij verval dreigt of sprake is van achterstallig onderhoud.
De gemeente Amsterdam draagt ook wel eens een monument over aan Stadsherstel wanneer deze geen functie meer heeft voor de gemeente. Daarmee komt het monument in goede handen van een monumentenorganisatie met POM-erkenning (Professionele Organisatie Monumentenbehoud). Voorbeelden in Amsterdam zijn de Hollandse Manege en de Oosterkerk, die beide zijn overgenomen van de gemeente. Naast de gemeentelijke organisatie kunnen ook particulieren en andere erfgoedorganisaties bij Stadsherstel Amsterdam aankloppen met hun monumentale panden om de toekomst ervan te borgen.

Meer weten over Stadsherstel Amsterdam? Onno Meerstadt, de directeur van Stadsherstel Amsterdam, en Stella van Heezik, het hoofd communicatie en fondsenwerving, geven in een recent verschenen interview bij De Erfgoedstem een inkijkje in de organisatie en bespreken de uitdagingen van hun werk. Lees meer