NV Bergkwartier is een goed voorbeeld van  de wijze waarop Stadsherstelorganisaties in Nederland zijn ontstaan.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten de meeste woningen in de binnenstad ernstig beschadigd. Een groep particulieren kwam toen naar voren met een compleet nieuwe manier van denken en kijken. Daarbij speelde een sterk bewustzijn van de culturele geschiedenis een belangrijke rol. Zij ontwikkelden al snel een plan voor Stadsherstel, waarbij monumenten werden aangekocht, gerenoveerd en verhuurd. Vooral het aspect van verhuur was nieuw in Nederland. Volgens de initiatiefnemers was dit echter de enige manier om ervoor te zorgen dat de gebouwen in goede staat zouden blijven, zowel nu als in de toekomst. In 1968 werd de Stichting Werkgroep Bergkwartier  opgericht om de sloop plannen van de gemeente voor sloop  te voorkomen. Deze stichting is overgegaan in de maatschappelijke  NV Bergkwartier,  die nog steeds op dezelfde basis functioneert als bij de oprichting van de stichting.

N.V. Bergkwartier biedt in een korte film een mooi overzicht van de geschiedenis van de oprichting en de huidige projecten en werkzaamheden. Bekijk de film via de volgende LINK.