De vier Zaanse huisjes aan de Westzijde, waar velen – inclusief Stadsherstel Amsterdam – zich soms  afvroegen waar zij aan begonnen waren, staan nog steeds overeind en zijn bijna klaar om nieuwe bewoners te verwelkomen. Er was een open huis op 29 juni 2023. 

De restauratie van dit rijtje 19e-eeuwse arbeidershuisjes, waar niemand zijn vingers aan wilde branden,  was een echte uitdaging voor Stadsherstel. In 2021 werd Stadsherstel eigenaar van deze huisjes. Tijdens  werkzaamheden, ter voorbereiding op de restauratie, bleek dat de huisjes in een nog slechtere staat waren dan in 2017 was vastgesteld. Zij konden maar net worden gered en succesvol gerestaureerd en verduurzaamd. De voormalige huisjes van de gasfabriek zijn nu van het gas af! Lees meer