Leo Endedijk is tot eind 2023 aangesteld als belangenbehartiger van SOM. Leo heeft een enorme ervaring in de erfgoedsector. Voor de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) was hij in het verleden ook actief als belangenbehartiger.

Leo weet dan ook goed de weg te vinden in het Haagse, zoals in de Tweede Kamer. Voor SOM zal hij belangen behartigen bij verschillende ministeries vanwege de diversiteit aan onderwerpen die relevant zijn.
2023-06-05-Persbericht-SOM Belangenbehartiging-erfgoedsector-0