Er zullen in 2023 regelmatig nieuwsbrieven verschijnen vanuit SOM over restauratieprojecten van de aangesloten leden. Ook in de sociale media zal hiervoor aandacht zijn. De toegang tot de sociale media vindt u, evenals het aanmeldscherm voor de digitale nieuwsbrief, onderaan op deze website www.som-monumenten.nl.

De digitale nieuwsbrief, die verstuurd zal worden vanuit info@som-monumenten.nl, zal regelmatig verschijnen. Onderaan in de email van elke nieuwsbrief treft u de mogelijkheid aan om zich uit te schrijven. Inschrijven kan ook via de volgende link.