Tijdens de algemene vergadering op 30 november 2022 traden Arno Boon en Onno Meerstadt terug uit het bestuur van SOM, de Samenwerkingsorganisatie van Monumenteneigenaren (voorheen de Landelijke Federatie het Behouden Huis).

Onno Meerstadt, directeur van Stadsherstel Amsterdam, is sinds 2007 actief geweest in het bestuur en heeft zich van begin af ingezet voor  de Stadsherstelregeling. Een regeling die het schrappen van de vrijstelling vennootschapsbelasting moest compenseren. Deze regeling is vele jaren actief geweest. Onno is een gedreven monumentenbeheerder. Hij weet goede medewerkers te werven en motiveren en blijvend aan Stadsherstel Amsterdam te binden. Dat zorgt voor een enorme ervaring en expertise op het gebied van restauratie en herbestemming van monumenten. Hij heeft zich binnen de vereniging van Stadsherstelorganisaties nooit voorgestaan op de grootte en betekenis van Stadsherstel Amsterdam, een organisatie waar hij met recht trots op kan zijn. In 1974 werd in Amsterdam de Landelijke Federatie het Behouden Huis opgericht en daar is nog steeds de statutaire zetel van de SOM. Amsterdam was ook de thuis- en uitvalbasis voor ledenbijeenkomsten als er even nergens in het land bij een van de andere leden kon worden vergaderd. In 2021 \kwamen de leden bijeen in de Kromhoutwerf in Amsterdam op uitnodiging van Stadsherstel Amsterdam. Het bestuur van de SOM twijfelt er niet aan dat Stadsherstel Amsterdam van grote betekenis zal zijn en blijven voor de SOM.

Arno Boon, directeur van BOEi, is actief in het bestuur sinds 2006. In 2007 werd hij secretaris. Arno gaat voor zijn idealen, is eigen en wars van conventies.  Toen hij startte bij BOEi was het een kleine organisatie. Sinds die tijd zijn er heel veel monumenten door het hele land door BOEi gerestaureerd en herbestemd. In 2018 ontving BOEi de leden in Leeuwarden in de Blokhuispoort. Een unieke transformatie van een duizenden vierkante meters grote rijks monumentale gevangenis met grote aandacht voor duurzaamheid; in datzelfde jaar ook beloond met een NRP Gulden Feniks. Over Arno valt te melden dat hij uitstekend op de hoogte is/was van trends en nieuwe ontwikkelingen door de vele besturen en werkgroepen waarin hij zitting heeft buiten BOEi. Hij steekt zijn nek uit voor nieuwe projecten en samenwerkingen en moet menigmaal ook tegenslagen incasseren. Arno is een ontzettende harde werker. Er is weinig wat aan zijn oog ontsnapt. Desondanks weet hij als geen ander mensen binnen zijn organisatie op te leiden en te motiveren voor de monumentenzorg. De samenstelling van het nieuwe bestuur is daar een voorbeeld van.

Het huidige bestuur vertrouwt erop  de organisaties BOEi en Stadsherstel Amsterdam nauw betrokken blijven bij SOM. Zonder Arno en Onno zou SOM niet zijn wat het nu is. Tijdens een feestelijke bijeenkomst na afloop van de algemene vergadering in de ambachtelijke brouwerij De Drie Ringen kregen Onno en Arno van de nieuwe voorzitter een (ere)speldje uitgereikt.

Foto achter v.l.n.r. Barend Jan Schrieken, Suzan te Brake, Niels van der Vlist, Lilian Kusters.                                          Voor v.l.n.r. Onno Meerstadt en Arno Boon