Op 30 november 2022 vond de bijzondere algemene vergadering plaats in Amersfoort op uitnodiging van het Nationaal Restauratiefonds. De leden stemden in met de benoeming van een nieuwe voorzitter: Suzan te Brake. Suzan is nu nog directeur van het Utrechts Monumentenfonds. Per 1 januari 2023 zal zij als directeur bij het Wijnhuisfonds in dienst treden. Beide organisaties zijn lid van  SOM. Tijdens de algemene vergadering voor leden   veranderde de naam van de Landelijk Federatie het Behouden Huis, (LFBH) naar Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM). (Foto boven v.l.n.r. Suzan te Brake, Onno Meerstadt en Arno Boon).

SOM, Koepel voor Stadsherstellen en Monumentenbeheerders, is de belangenbehartiger van monumenteneigenaren die zonder winstoogmerk proberen bedreigde monumenten een nieuwe toekomst te bieden en in stand te houden. Naast restauratie en onderhoud spelen de leden een belangrijke rol bij het beleven van erfgoed door de monumenten (weer) publiekstoegankelijk te maken en het vertellen van het “verhaal achter de stenen”. Veel Stadsherstellen (lokaal georiënteerd) en andere non-profit monumentenbeheerders zijn als lid aangesloten bij SOM. Belangenbehartiging voor de leden is geen luxe maar blijkt bittere noodzaak. Het genereren van bijvoorbeeld financiële middelen om monumenten duurzaam te restaureren, te onderhouden en te beheren is een voortdurende uitdaging. De SOM richt zich daarom met haar belangenbehartiging voor leden op de nationale en provinciale overheid.

SOM-leden steken letterlijk de ‘handen uit de mouwen’ als het gaat om het redden en behouden van monumenten. Zij weten, binnen de kaders van complexe wet- en regelgeving, de restauratie en herbestemming van monumenten met succes te realiseren. Vaak zijn deze monumenten voor de markt niet interessant. De kennis en ervaring bij de leden op het gebied van verwerving van monumenten, het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van restauraties en herbestemming is groot. Het onderlinge contact en uitwisselen van kennis is eveneens een belangrijke doelstelling van de vereniging SOM. Het bestuur bestaat uit Barend Jan Schrieken, Directeur NV Bergkwartier Deventer (Maatschappij tot Stadsherstel),  Lilian Kusters, Directeur Stadsherstel Den Haag e.o., Niels van der Vlist, Directeur Stadsherstel Rotterdam en Suzan te Brake, directeur  bij Wijnhuisfonds (per januari 2023). Lees meer  

Foto v.l.n.r.  Suzan te Brake, Onno Meerstadt en Arno Boon