Stadsherstellen vervullen nog steeds een grote rol in het restaureren van bedreigde monumenten in Nederland. Zij hebben hun taakomvatting verruimd, zijn ook in dorpen en de regio actief, en hebben veel aandacht voor de openstelling van monumenten. De meest kwetsbare monumenten zoals molens, woonhuizen, kerken, pakhuizen, scheepswerven, forten, torens, kazernes, kastelen worden door Stadsherstel-organisaties gerestaureerd en herbestemd. Het lijkt er echter op alsof de overheid die inspanning niet langer wenst te ondersteunen. En dat terwijl Stadsherstellen gezamenlijk voor de overheid de meest kosteneffectieve monumentenredders van Nederland zijn.

Het bestuur vraagt daarom in een brief, die in november 2022 aan de directeur van de RCE, is verzonden aandacht voor de positie van de Stadsherstellen. De brief kunt u downloaden via de volgende LINK.