Algemene vergadering  SOM            /   19 juni 2024 in Amersfoort
50-jarig jubileum voor leden SOM   /   22 december 2024 in Amsterdam

HANDEN UIT DE MOUWEN

De Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren, Koepel voor Stadsherstellen en Monumentenbeheerders, kortwerg SOM, is de belangenbehartiger van monumenteneigenaren die zonder winstoogmerk proberen bedreigde monumenten een nieuwe toekomst te bieden en in stand te houden.

Naast restauratie en onderhoud spelen onze leden een belangrijke rol bij het beleven van erfgoed door de monumenten (weer) publiekstoegankelijk te maken en het vertellen van het “verhaal achter de stenen”. Veel Stadsherstellen (lokaal georiënteerd) en andere non-profit monumentenbeheerders zijn als lid aangesloten bij SOM. Belangenbehartiging voor de leden is geen luxe maar blijkt bittere noodzaak. Het genereren van bijvoorbeeld financiële middelen om monumenten duurzaam te restaureren, te onderhouden en te beheren is een voortdurende uitdaging. SOM richt zich daarom met haar belangenbehartiging voor leden op de nationale en provinciale overheid.

SOM-leden steken letterlijk de ‘handen uit de mouwen’ als het gaat om het redden en behouden van monumenten. Zij weten, binnen de kaders van complexe wet- en regelgeving, de restauratie en herbestemming van monumenten met succes te realiseren. Vaak zijn deze monumenten voor de markt niet interessant. De kennis en ervaring bij de leden op het gebied van verwerving van monumenten, het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van restauraties en herbestemming is groot. Het onderlinge contact en uitwisselen van kennis is eveneens een belangrijke doelstelling van de vereniging SOM.

SOM

UITGELICHT

Hogewoerd 63, Leiden (Diogenes)

Hogewoerd 63, Leiden

Hogewoerd 63 ligt op de hoek van de Hogewoerd en de Koenesteeg in Leiden. De bewoningsgeschiedenis van het pand gaat terug tot de zestiende eeuw. Een van de bewoners was de student-dichter François Haverschmidt, alias Piet Paaltjens, die er van 1852 tot 1858 op kamers woonde. Vanaf het eind van de negentiende eeuw werd de benedenverdieping van het pand als winkel gebruikt.

Lees meer

SOM

DUURZAAMHEID

RESTAURATIE

HERBESTEMMING

DIVERSITEIT IN PROJECTEN

Van de 140.000 monumentale gebouwen in Nederland is een significant deel gered, gerestaureerd en herbestemd door de leden van de SOM. In veel gevallen blijven de monumenten na restauratie in eigendom van onze leden. Zo blijven zij behouden voor de volgende generaties.

Zakkendragershuisje, Rotterdam
Zakkendragershuisje, Rotterdam
Koeienpanden, Den Haag
Koeienpanden, Den Haag
Fort Krommeniedijk, Uitgeest
Fort Krommeniedijk, Uitgeest
Blokhuispoort, Leeuwarden
Blokhuispoort, Leeuwarden
Bergstraat, Deventer
Bergstraat, Deventer
Brigittenstraat, Utrecht
Brigittenstraat, Utrecht